Öğretmenlik Meslek Kanunu Neleri Kapsar?

Öğretmenlik  Mesleği  Yasası, öğretmenlik mesleğini, mesleki gelişimi hem kariyer basamakları hem de gelişmiş kişisel haklar sağlayan bir  meslek olarak tanımlayan önerilen  bir yasadır. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sağlanması için öğretmenlerin atanmasını, mesleki gelişimini ve kariyer ilerlemesini düzenleyen Öğretmen Meslek Yasası ayrıca 3600 ek gösterge içermektedir. Öğretime göre Meslek Hukuku,  öğretmenlik son başvuru tarihinden sonra üç iş sınıfına ayrılmıştır. 

Öğretmenlik Mesleği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Öğretmenlik mesleği, eğitim – öğretim  ve ilgili idari görevleri yerine getiren bir meslektir. Öğretmenler, Türkiye’de milli eğitimin amaç ve temel ilkelerine ve öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine uygun olarak bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğretmenler için çalışma koşulları, eğitimin kalitesini artırmak için belirlenen hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır.  Kariyer Hazırlığı Öğretimi; Genel Eğitim, Mesleki Pedagoji ve Öğretme/Öğretme Becerileri verilmektedir.

Öğretim pozisyonu; Adli kâtip olarak çalıştıktan sonra öğrenciler üç seviyeye ayrılır. Öğretim pozisyon,  branş  öğretmeni  ve  müdür yardımcısıdır. Genel Kültür, Mesleki Pedagoji  ve  Öğretmen Adaylarının Öğretme / Öğretme Becerileri alanlarında aranan nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kolejlerin ve yabancı denkliği ile tanınan üniversitelerin mezunları arasından seçilir.

Aday Öğretmenlik Nedir?

14 Temmuz 1965 tarihli Devlet Memurluğu Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartlara ek  olarak, öğretmen adaylarının atanması, arşiv soruşturmaları, güvenlik soruşturmaları, arşiv soruşturmaları ve halk eğitimi ile ilgili özel Kanunun hükümleri saklı kalmak üzere, Bakanlık ve / veya Tetkik Bakanlığınca yapılacak sınavlar için başarı, seçme  ve  yerleştirme  merkezi  aranır.

Adaylık süresi 1 ila 2 yıl olacaktır. Bu süre zarfında acemiler gerekmedikçe yerlerini değiştiremezler. Geleceğin öğretmenleri, öğretim ve uygulamadan oluşan geleceğin öğretmen eğitimi programlarına tabidir. Adaylık sürecinin sonunda, başarılı başvuru sahipleri Aday Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek öğretmen olarak atanırlar.

Öğretmen adayı yetiştirme programına haklı sebeplerle katılamayanlar ile program sonunda öğretmen adayı değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmede başarısız olanlar öğretmenlikten yoksun bırakılır.  Yeterlilikleri üç yıl süreyle  ve öğretimden diskalifiye edilecektir. 4 Sayılı Kanuna göre adaylık kaldırıldıktan sonra 4 üncü fıkranın ( c ) bendi uyarınca ihraç edileceklerden göreve başlamadan önce önemli kamu görevlerine çağrılanlar da dahildir.

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: