Nas Ne Demek?

Nas Kelimesinin manası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın bu kelimeyi bir konuşmasında bahsedince herkes tarafından merak elden bir konu oldu. Cumhurbaşkanı özellikle faiz ve enflasyonla mücadele kapsamında Nas ifadesini kullanmıştı.

Nas Kelimesinin Türkçe Karşılığında Manası

“ Nas “  kelimesi Türkçe karlığı itibariyle “ dogma, kesin yargı” manasına gelir. Dogma; değişmesi mümkün olmayan bilgi olarak ifade edilir.Din kavramı olarak değişmesini teklif dahi edilemeyen net bilgi, ifadesine gelir.

Nas Kelimesinin İslami Karşılığı

Müslüman olsun ya da olmasın Kuranı Kerimi okumuş olan her kes Nas Suresi ‘ni bilir. Arapça olarak yazılmış Kuran ı Kerim’ in son suresi, dolayısıyla da 114. Suresidir. “Allah’ın ve Peygamberin sözü” manasına gelir.

Hadislerde ise “ kesin önerme ve bilgi” olarak ifade edilmektedir. Şöyle ki Cumhurbaşkanı ifadesinde bu manayı kullanmıştır. Net olan bir bilgi hakkında, farklı yorum yapılamacağı ifadesini, vurgulamak istemiş olmalıdır.

Dini Sure İsimlerini Konuşurken Kullanmakta Doğru mu?

Nas kelimesini araştırdığımıza göre bu kelimeden yola çıkarak ifade edelim. Kuran ı Kerim Arapça diliyle yazılmış bir kutsal kitaptır. Dolayısıyla Arapça kelimeler kullanılmıştır. Bizler de günlük yaşamda birçok ayette ve surede kullanılan kelimeleri kullanmaktayız. Bir sakınca yoktur, ancak kullanıldığında sadece ifadedeki manasına dikkat ederek söylemek en doğrusudur. Kutsal kitaplar ve dini terimler her daim doğru cümlelerde kullanılmalıdır. Nas kelimesi Arapça bir kelime olduğu için sadece doğru cümlelerde ifade edilmelidir.

Türkçe karşılığını belirtmiştik. Dogma olan bir konuyu ifade eder. Nas Suresi Kuran ı Kerim ‘ de 6 ayetten oluşur. Ayet, Kuran ı Kerim ‘ deki her bir cümledir. Sure ‘nin içeriğinde ise Yaratıcıya sığınma iade edilir. Dua edilir.

Nas kelimesi bazı kaynaklarda “ insanlar” olarak da ifade edilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi cümledeki kullanımına bakılmalıdır. Zira her dilde manası değişebilir. Diyanet ‘in açıklamasına göre ise ki bizde bu ifadeyi kullanırız. Nas kelimesi “ Allah ‘ ın sözü “ olarak bilinmektedir. Her kelime ilk akla gelen manasıyla kullanılamayabilir. 

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: