Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Maymun Çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ait zoonotik bir hastalıktır. 1958 yılında maymunlardan izole edilen Maymun Çiçeği virüsü, insanlarda çiçek hastalığına benzer belirti oluşturur. Virüsün yayılma hızı ve sebep olduğu ölüm oranı çiçek hastalığından daha düşüktür. İlk olarak 1970’lerde Zahire’de dokuz aylık bir erkek bebekte rapor edilen virüsün, rapor edildiği tarihten bin yıl öncesine kadar Afrika’nın Sahraaltı bölgesinde yaşayan insanlara bulaştığı düşünülmektedir.

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

Maymun Çiçeği virüsü, tipik olarak enfekte olan hayvanın vücut sıvıları veya hayvanın ısırığı yoluyla bulaşır. Virüsün yaşadığı, geliştiği ve çoğaldığı çevre net olarak bilinmemekle birlikte Afrika’da sincap, maymun, fare gibi yaban hayvanlarında maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu belirlenmiştir. Virüsün bir başka bulaş şekli, insandan insana bulaşması yoluyla gerçekleşir. Enfekte olan kişinin cildinde meydana gelen bozukluklara ve vücut sıvılarına temas sonucunda bir başka kişiye bulaş gerçekleşebilmektedir. Çiçek aşısı yapılmayan kişilerde yapılanlara oranla 5 kat daha yüksek oranda Maymun Çiçeği vakası tespit edilmiştir.

Maymun Çiçeği Virüsü Belirtileri Nelerdir?

Virüsün kuluçka süresi çoğunlukla 1-2 hafta olmakla birlikte 3 haftayı (21 gün) bulduğu da söylenir. Kuluçka süresini takip eden iki gün içerisinde belirtiler kendini göstermeye başlar. Maymun Çiçeği virüsü belirtileri olarak; ateş, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı ve kusma, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomları sayılabilir. Ardından çiçek hastalığına benzer döküntüler meydana gelir. Döküntülerin süresi 2-4 haftayı bulabilir. 

Maymun Çiçeği Hastalığının Tedavisi

Virüsün bulaştığı çoğu kişide tedaviye gerek duyulmadan iyileşme gözlenir. Hastalığın kanıtlanmış, güvenli bir tedavisi yoktur. Maymun Çiçeği hastalığı tanısı konan hastalarda, doktorların belirtileri takip etmesi doğrultusunda hastaya ateş düşürücü, ağrı kesici ve antibiyotik verilir. Çiçek hastalığına benzer bulgular gösterdiği için Çiçek hastalığında kullanılan ilaçların Maymun Çiçeği hastalığında da fayda sağladığı gözlenmektedir. 

Maymun Çiçeği Hastalığından Korunmanın Yolları

Maymun Çiçeği virüsü için henüz bir aşı bulunmamaktadır. Yapılan incelemeler sonucu Çiçek aşısının Maymun Çiçeği virüsüne karşı koruyuculuğu gözlemlenmiştir. Ancak Çiçek aşısı güncel aşılar arasında yer almamakta, sadece bilimsel incelemelerde kullanılmaktadır. Günümüzde ülkemizin koşullarında bu hastalığa yakalanma oranı oldukça düşük olmakla birlikte Maymun Çiçeği hastalığından korunma yolu olarak bazı tedbirlerin alınması önerilir. Bu tedbirler:

  • Hasta ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır.
  • Enfekte olan kişi ve kişiye ait eşyalara temastan kaçınılmalıdır.
  • Eller doğru yöntemle sık sık yıkanmalıdır.
  • Güvenli cinsel ilişkide bulunulmalıdır.
  • Kapalı alanlardaki kalabalık etkinliklerden uzak durulmalı ve mümkün oldukça maske takılmalıdır.

Paylaş: