Irkçılığın Tehlikeleri Nelerdir?

Irkçılığın tehlikeleri değerlendirilirken öncelikle ırkçılığın ne olduğunu bilmekte yarar vardır. Irkçılık, insanların var oluş sebeplerini sadece geldikleri ırk bağlamında değerlendirmek ve bazı ırkları bazılarından üstün görmek olarak açıklanabilir. Tarih boyunca birbirinden farklı birçok ırk, ırkçılığa maruz kalmıştır. Kendi ırkını üstün gören insanlar bu üstünlüğü kanıtlamak için çaba içerisine girerler. Genelde en kısa yoldan, ırkçılık yaptıkları insanlara maddi manevi zarar vermeyi tercih ederler.

Sadece üstün görme hissinde kalmayıp eyleme dökülen ırkçılığın çeşitli tehlikelere yol açtığı görülmüştür. Irkçılığın tehlikeleri değerlendirildiğinde; genellikle azınlık gruplar olan ırkları yerinden etme, psikolojik ve fiziksel şiddet uygulama, ekonomik olarak gelişimlerine izin vermeme ve sömürgecilik uygulama gibi eylemlerde bulunulduğu görülür. Bu eylemler ırkçılığa maruz kalan kesim için çoğu zaman hayati tehlikeye varan sonuçlar doğurur.

Hangi Davranışlar Irkçılık Sayılır?

İnsanlık tarihi boyunca farklı dinlere inanan, farklı fiziksel ve biyolojik görünüşlere sahip ırklar yaşamıştır. İnsanların sadece fiziksel görünüşleri ten renkleri baz alınarak birçok savaş yaşanmıştır. Farklılıkların zenginlik olduğu bilincinden uzak, sadece üstünlük kurmaya yönelik davranışlar ayrımcılığa yol açar. Irkçılık yapan insanların da eylemleri ayrımcılığa yol açacak şekildedir.

Irkçı davranışlar için kısaca etnik köken sebebiyle bir grup insanı dışlayan davranışlar diyebiliriz. Uzun yıllardır devam eden siyah tenli insanlara uygulanan eylemler ırkçılığın en popüler örnekleri arasında yer alır. Sadece ten renkleri sebebiyle kendilerini üstün gören insanlar, yıllarca siyahi insanların hayat kalitelerini gasp etmiştir. Irkçı davranışlar, kendi ırklarını üstün gören insanlar tarafından azınlık olan ırklara uygulanan olumsuz davranışlar bütünüdür diyebiliriz.

Irkçılığa Maruz Kalmak

Irkçılık, dünya genelinde görülebilen olumsuz yaklaşımlardan biridir. Irkçılığa maruz kalan insanların genellikle azınlık gruplar olduğunu göz önüne aldığımızda, bu insanların hayatlarının oldukça olumsuz yönde etkilendiği görülür. Özellikle göç sebebiyle başka bir ülkeye gelen insanların, sadece ırkları nedeniyle ırkçılığa maruz kalması psikolojilerini kötü yönde etkiler.

Irkçılığa maruz kalan gruplar kendilerini dışlanmış ve kalabalıklar içinde yalnız hisseder. Sadece ırkları sebebiyle çeşitli haksızlıklara maruz kalırlar. Haklarını elde etmeye çalışan bazı ırklar, ırkçı faaliyetlerden dolayı en temel haklarından bile feragat etmek durumunda kalabilirler. Irkçı davranışlarda bulunan insanların, bir gün ırkçılığa maruz kalabileceklerinin bilincinde hareket etmesi gerekir.

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: