ENAG Kimdir, Ne İş Yapar?

ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu’nun kısaltılmış halidir. ENAG ne iş yapar diye bakıldığında; tüm sebze çeşitleri, tüketim sınıfına giren enerji kalemleri (doğalgaz, elektrik vb.), kısıtlamaya tabi tutulmadan tüm gıda ürünleri, alım gücünü etkileyen ulaşım kalemleri, mücevher (altın), benzin ve motorin gibi farklı kalemlerin fiyatları ile ilgili araştırmalar yaparak saatlik ve günlük veriler elde eden bir araştırma grubu olduğu görülür.

ENAG Nasıl Oluşmuştur?

Enflasyonu Araştırma Grubu olarak bilinen ENAG, birçok akademisyenin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Grubun yöneticisi, Veysel Ulusoy’dur. Veysel Ulusoy, ENAG nasıl oluşmuştur sorusuna yanıt olarak, bir doktora tezi belirleme aşamasında ortaya çıkmış altı yıllık bir düşünce ürünü olduğunu belirtmiştir.

Veysel Ulusoy, projelerinin esin kaynağının Harvard Üniversitesinde çalışan meslektaşları olduğunu açıklamasına eklemiştir. Televizyonun alt kısımlarında her gün, her dakika faiz oranlarının, döviz kurunun görüldüğünü ancak bunlara etki eden enflasyon oranının günlük olarak görülmediğini söyleyen Veysel Ulusoy, bunu çok büyük bir açık olarak gördüklerini ve bu açığı gidermek amacıyla yola çıkarak ENAG’ı kurduklarını ifade etmiştir.

ENAG’ın Yaptığı Araştırmalar

Enflasyon endeksi verileri ışığında araştırmalar yapan ENAG’ın yaptığı araştırmalar makroekonomik ve mikroekonomik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Grubun makroekonomik alanda yürüttüğü çalışmalar; sentetik Ekonomi Modelleri ile ekonomik türbülans ve kriz dönemlerinde sorunların araştırılması, enflasyon, faiz, BİST100/BİST30 kapsamındaki sektör performanslarının dinamik analizi, merkez Bankası politikalarına yön veren başta faiz modellerinin parametrik tahmini ve en uygun faiz politikasının sentezinin oluşturulması, verimlilik ve enflasyon üzerine kurulan yapısal modellerin yapılması, ekonomik krizleri analiz eden dinamik genel denge modellerinin günlük enflasyon verilerinin de dahil edilmesi ile analizi, oluşturacağımız verimlilik endeksi ile sektör ve coğrafik etkinliği tahmin etme olarak bilinir.

Grubun mikroekonomik alanda yürüttüğü çalışmalar; Sektör ve firma düzeyinde fiyatlama, ürün temelli piyasa kuvveti başta olmak üzere promosyon ve tanıtım harcamaları politikalarının oluşumu, sektör enflasyon verilerinin dinamik bir şekilde filtreleme yöntemiyle sunumu, süper ve hipermarket ürün grubu ve fiyat politikası ile piyasa kuvveti modellemesi, firmaların/firma gruplarının yapısal sorunlarının ekonometrik modellerle ortaya konması ve çözüm yöntemlerinin oluşturulması, mikro verilerle stratejik yönetim politikası modellemesi, fiyatlama ve karlılık ile verimlilik ilişkisinin analizi olarak bilinir.

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: