Çakra Nedir?

Çakralar,Hindu geleneklerine ve bazı inanç sistemlerine göreenerji alışverişlerinin yapıldığı merkezler olarak kabul edilir. Çakra (chakra, şakra) sözcüğü Sanskritçede “tekerlek, dönüş, çark” anlamlarına gelmektedir. Geleneksel metinlerde “Yedi Mühür” ya da “Yedi Kutsal Salgı Bezi” kavramlarıyla da kullanılmıştır.

Kaç Çeşit Çakra Vardır?

Çakralar, bedende kuyruk sokumu bölgesinden başın tepe noktasına kadar uzanan omurga kanalı boyunca çeşitli noktalara karşılık gelmektedir. Geleneksel metinlerde 88000 çakra olduğundan bahsedilmektedir. Bu çakraların çoğu çok küçüktür ve enerji sisteminde önemsiz rolleri vardır. Çakra sisteminde yer alan çakraların sayıları ve işlevleri ilgili yapılmış olan birçok çalışmada farklı bilgiler yer almaktadır. Eldeki bilgilerden yola çıkılarak 7 ana çakra ve 21 ara çakra olduğu belirtilmektedir.

Bahsi geçen 21 ara çakra vücutta her kulağın arkasında birer adet, iki gözün arkasında birer adet, timüs bezinin yanında 1 adet, köprücük kemiğinin üzerinden birer adet, her iki göğüs ucunda birer adet, karaciğerin yanında 1 adet, midenin yanında 1 adet, dalağa bağlı 2 adet, yumurtalık/erbezi ile ilgili 2 adet, her iki avuç içinde birer adet, dizlerin arkasında birer adet, ayak tabanlarında birer adet olacak şekilde konumlanmıştır.

Yedi Ana Çakra ve Özellikleri

Vücudumuzda yedi adet ana çakranın bulunduğu bilinmektedir. Bu çakraların her birinin kendine ait bir rengi, dokusu ve işlevi bulunmaktadır. Yedi ana çakra ve özellikleri için kısaca şu bilgileri verebilir:

  • Kök Çakra (Temel/Muladhara): Omurganın sonunda, kuyruk sokumu bölgesinde bulunur ve dünyadan enerji alır. Kök çakranın rengi kırmızıdır. Alışkanlıkların, yaşamımızı sürdürmek için sergilediğimiz içgüdüsel ve kalıplaşmış hareketlerin bölgesidir.
  • Karın Çakrası (Sakral/Cinsel/Swadisthana): Kasık bölgesi ile göbek deliği arasında yer alır. Karın çakrasının rengi turuncudur. Cinsellik ve bereket ile ilişkilidir.
  • Mide Çakrası (Solar Plexus/Güneş Sinirağı Merkezi/Manipura): Göbek deliğinin biraz üstünde, göğüs kafesinin altındadır ve Güneş’ten enerji alır. Rengi parlak sarıdır. Empatik psişik duyguların olduğu yerdir.
  • Kalp Çakrası (Anahatha): İki göğsün arasında, kalbin hizasında yer almaktadır. Rengi yeşil, çevresi pembedir. Duygusal seviyeleri dengelemekle ilgilidir.
  • Boğaz Çakrası (Gırtlak/Vishuddha): Boyun ile boğaz arasındaki çukur bölgede yer almaktadır. Rengi, açık mavidir. Kutsal bilgi vermek amacıyla kullanılır. İletişimle ilgilidir.
  • Alın Çakrası (Üçüncü Göz/Zihin/Ajna): Alnın ortasında, iki kaşın arasında yer almaktadır. Rengi lacivert, çivit mavidir. Sezgisel olarak görme, duru görü, idrak, inanç, gerçeğin anlaşılması ve analizi ile ilgilidir.
  • Taç Çakra (Tepe/Sahasrara): Başın tepe noktasında yer almaktadır. Yukarı doğru açılarak evrenden enerji almaktadır. Rengi mor, çevresi altın-beyazdır. Kehanetle ilgili çakradır. Bizi dış evrenle ve ruhsal enerjilerin zor algılanan boyutlarıyla sürekli iletişim halinde tutar.

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: