Bilimin zararları ve yararları son 50 yıl içinde akademik çalışmalar, uluslararası sempozyumlar ve ülkeler arasında sıkça konu edilen evrensel tartışma boyutları inceleniyor. 

Bilimin insanlığa katmış olduğu değerler inkâr edilemezdir elbette, fakat öte yandan ne yazık ki insanlığın ve doğanın sonuna doğru gidilen süreci hızlandırdığı da gerçektir. Fakat her ne olursa olsun yine bu bir paradoksa çıkıyor, zira M.Ö. yapılan çalışmalar dahil; Çin, Mezopotamya, Anadolu, Avrupa, Asya ve tüm dünyada yapılan çalışmalar bugün yaşamış olduğumuz dünyanın daha güvenli bir yer olmasını sağlamıştır. Bilimin gelişmesi çeşitli hastalıkların doğmasına sebep olurken, aynı hastalıklara çare olmayı da amaçlamıştır. Bu da bir doğru orantılı döngü halini alınmasına neden olmuştur. 

Peki, bu düzlemi iki ayrı kavram olarak incelediğimizde ortaya ne tür bir tablo çıkıyor? Bu soruya yanıt vermeden önce Bilim Nedir? Sorusuna kısaca göz atmakta fayda var.

Bilimin Amacı – Yararları ve Zararları

Bilim Nedir?

Bilim; içinde bulunduğumuz gezegen ve evreni, gözlemleyerek, izleyerek, dinleyerek ve bu verileri inceleme üzerine dayalıdır. Bilim kökenine inildiğinde meraktan doğduğu kabul edilir ve birbirine yakın birçok farklı tanım altında ifade edilebilir.

Kısaca, yaşadığımız hayatın anlamlandırmak açısından uğraş verilmesiyle ortaya çıkan bilim, yüzlerce hatta binlerce yıl önce ortaya çıktığı var sayılmaktadır. Bilimin günümüzdeki halini alması birbiri ile zincirleme reaksiyon gösteren her bir doğrulanmış tespit birer kilometre yapıtaşı olarak ele alınır. Bilim bugün dünya üzerine Alber Einstein’in ikizler paradoksu kuramını yazmadan ve kütle enerji eşdeğer formülünü yazarak uzayda zaman kuramını geliştirmeden yaptığı E = mc2, formülü ile ifade edilse de aslında çok geniş konular bütünün tek bir dinamik yapı altında ele almasıdır. 

Bilimin gelişmesi anlamı, içinde yaşadığımız tüm sistem yapısı ve teknolojinin de gelişmesi anlamına gelmektedir demek doğru olacaktır. Buna göre teknolojik alanda yaşanan gelişmelerden ötürü yaşanan olumsuz gelişmeleri bilimin dolaylı da olsa zararları olarak görebiliriz. Ancak daha önce Bilimin yararlarını görmek bardağın biraz olsun dolu tarafından bakmak olacaktır. Karşınızda madde madde halinde bilimin yararları ve zararları

Bilimin Yararları Nelerdir?

Teknoloji ve Bilimin yararları nelerdir? sorusunun cevabı uzun uzun kitaplar halinde bir yazı dizinine dönüştürülebilir. Fakat bunlardan kısaca ve kabaca bahsetmek de mümkündür.

Peki, Nedir Bilimin Yararları?

 • İçinde yaşadığımız dünyadaki hastalıklara çare olmanın yolları aranmış ve bilimin gelişmesi sayesinde amansız hastalıkların birçoğunun tedavi imkânı sağlanmıştır. Öte yandan pandemi ve salgın hastalıklar gibi insanların ölümüne sebebiyet veren hastalıklarda zamanla gelişen bilim sayesinde insanlık aşıları üretmiş ve salgın hastalıkları sebebiyle yaşanan ölümleri en az seviyeye indirmiştir.
 • İnsanlar daha önce karınlarını doyurmak için av peşine düşerlerdi. Ancak günümüzde gıda tedarik zinciri sayesinde bu büyük küflet sorun haline gelmekten çıkmıştır. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemlerle yapılan ekin ve çiftçilik çok zorlu şartlar altında gerçekleştirildi. Üstelik böcek, kuş ve çeşitli yaban hayvanların tarlalarına dadanması büyük bir sorun oluşturuyordu. Örneğin ekilen bitki ve meyveleri zararlı ot ve böceklerden korumak için insanları 1950’li yıllardan sonra ortaya çıkmıştır.
 • Yine bilimin gelişmediği çağlarda insanlar birbiri ile olan iletişimsizlik sorunu nedeniyle birçok sıkıntı yaşamaktaydı. Bu tür sorunlar günümüzde coğrafik şekillerin belirlenmesinde dahi büyük rolleri olmuştur. Günümüzde iletişim sorunu bilim sayesinde çok basit bir hal almış herkes birbiri ile kolayca iletişim haline geçebilir olmuştur. 
 • Gitmek istediğimiz bölgeyi ve aradığımız bir bilgiye kolayca erişebilme imkânı yine bilimin insanlara sunmuş olduğu yararlar sayesinde yapılmaktadır. Daha önceleri insanların bir yerden başka bir yere gitmesinin en temel yolu klasik adres sorma yöntemiydi. Kişilerin yanlış yönlendirmesi ya da bölgede ıssızlık gibi sorunlardan ötürü gidilebilecek yerlerde sıkıntı yaşanabilmekteydi. Bilim çeşitli platformlar üzerinde online adı verilen veri sistemi üzerinde anlık olarak nerede olduğumuzu ve gideceğimiz yer için hangi yol ve güzergahı takip etmemiz gerektiğini detaylı olarak görebiliyoruz. 
 • Ateş, tarihin her anında insanlığın ısınması için kullandıkları temel araç olmuştur. Gelişen bilim ile insanlık ısınmak için doğalgaz ve elektronik sobalar gibi ısınma sorununa farklı yollarla bilim aracılığıyla çare bulmuştur. Günümüzde kent adı verilen bitişik ve yüksek katlı binalarda ateş yakarak ısınma sistemi olanaksız iken bilimin sunduğu yeni fikirler ile yeni entegreler geliştirilmiştir.
 • Gelişen teknolojik cihazlar yardımıyla insanlar para kazanabiliyor. Gelişen, geliştirilen ve yeni bulunan her bir icat üzerinden insanlar yeni istihdam alanları oluşturulabiliyor.
 • Kışın sıcak ve yazın soğuk kalarak vücut dengelerini mevsimsel olumsuz şartlardan engelleyerek hastalıkların önüne geçebiliyor.
 • Deprem, Tsunami ve Erozyon gibi doğal afetleri önceden algılayabilecek cihazların icat edilmesi.
 • Ulaşım sıkıntısının giderilmesiyle küresel bir ağ haline gelen dünyada kıtalararası yolculuğun sorun olmaktan çıkması

 

Bilimin Zararları Nelerdir?

Teknoloji ve Bilimin Zararları Nelerdir? Doğrudan bilimin verdiği zararlar olarak kabul edilmese de bilimin gelişmesiyle gelişen, yeni cihaz ve sistemlerin zararları bilimin zararları olacak şekilde bir tablo ile karşılaşmamıza neden olabiliyor. Bilimin amacı insanlığın yararına çalışıp, hayatı daha fazla kolaylaştırmak iken bunun yanında bazı sorunları da beraberinde getirmek kaçınılmaz oluyor. Peki, Kısaca Bilimin Zararları Nelerdir?

 

 • Rahata alışan insanların tembelleşerek daha az iş yapmaları ve bu sebeple oluşan başta Obezite hastalığı olmak üzere pek çok rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Günümüzde internet üzerinden çok fazla vakit harcayan insanların, başta psikolojik sebeplerle olmak üzere pek çok rahatsızlıklar gün yüzüne çıkmıştır. Bu tür rahatsızlıkların sebebi insanların sosyal medya gibi platformlarda sosyalleşmekten uzak kalarak geçirdikleri zaman ile benlik sorunlarını yaşamalarından kaynaklıdır. 
 • Teknolojik oyun konsolları, mobil oyunlar ve uygulamalar gibi farklı servisler aracılığı ile insanların zamanla oyuna kendilerini fazla kaptırmaları yine obezite, göz bozukluğu, asosyallik, kronik rahatsızlık sosyopatlık ve çeşitli rahatsızlıkların yaşanmasına sebep olabiliyor. İnsanların bu alanlarda harcadıkları gereksiz fazla vakit sonrası yapılan araştırmalarda beyinlerini kullanım oranında azalma görülmüş ve IQ kaybına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. 
 • Henüz erken yaşta teknoloji ile tanışan çocuklarda agresif ve psikolojik rahatsızlıklar gözlemlenmiştir. 
 • İnsanların birbirini yakından göremediği ortamlarda ulaşılması güç kişiler olduğunu düşünerek, küfürlü ve hakaret dolu tartışmalara çok daha kolay girmeye başlamış hatta bu sebeple çok fazla cinayet, darp ve yaralama gibi olaylar gündeme gelmiştir. 
 • Bilimin gelişmesiyle ortaya çıkan teknolojik yenilikler yeni işletme ve üretim alanları anlamına gelmektedir. Dünya üzerine kurulu olan ve kurulan her fabrikanın doğaya yüksek derecede zararları bulunmaktadır. Örneğin geçen 40 senede Bursa’da 4 metre derinlikte su bulunurken günümüzde Sanayi kenti haline gelen Bursa’da su bulabilmek için en az 40 metre derinliğinde kuyu çalışması gerçekleştirmek zorunu olmuştur. Ayrıca bu tür işletmelerin doğaya ve çevreye vermiş olduğu toksik ve zehirli sular, akarsu ve denizlerdeki yaşamı tehdit etmeye başlamış hatta birçok canlının neslinin tükenmesine sebep olmuştur. Öte yandan yine bu fabrikaların doğaya verdiği zehirli dumanlardan ötürü Ozon tabakası ciddi zarar görmüş bunun sonucunda ekosistem tahrip olmuştur. 
 • Günümüzde yazların uzun ve kurak, kışların daha az ve yağışsız olmasının sebebi yine insanların gelişen teknolojik işletim alanlarında yapmış oldukları bilinçsiz ve sorumsuz hareketlerin bir sonucudur. 
 • Hayvanların neslinin tükenmesi gelişen teknoloji ile doğaya vermiş olduğumuz tahribatın başka nedenidir. Günümüzde dünyanın en fazla alp kaynağı olarak bilinen Pasifik okyanusunda, sıcak sular sebebiyle ölümleri gerçekleşmeye başlamıştır. Bu durumda Amazon ormanlarından tam 70 bin kat daha fazla oksijen kaynağı olan Alplerin sonu gelmeye başlamıştır. Bunun kaynağı yine insanların yol açtığı doğal dengenin bozulmasından ötürü olmasıdır.
 • Gelişen bilim ile geliştirilen başta nükleer silah ve çeşitli silahlar olmak üzere insanların birbirini öldürmesi çok daha kolay bir hal almıştır.
 • Geliştirilen bilimsel ürünlerde hayvanların denek olarak kullanılması bilimin en bariz zararlarından biridir.