12 Adalar Nasıl Kaybedildi? 

Onlarca ülkeye neredeyse tüm dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti çöküş döneminde birçok toprak kaybetmiş. Bu topraklardan biri de Ege Denizi’nin Güney Doğusunda yer alan on iki adalardır. Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde olan on iki adalarda yaşayan milletin büyük çoğunluğu Rum’dur. Fakat birçok Müslüman da on iki adalarda yaşamaktadır. On iki adalar ismini on iki adadan oluştuğu için almamıştır. Hatta ada sayısının on iki adadan daha fazla olduğu biliniyor. Ada isimlerini, adada yaşayan halkın her on evinden bir temsilci seçilmiş ve bu temsilcilerinde kendi aralarında 12 ihtiyar heyeti seçmişlerdir. Böylece adanın ismi 12 Adalar olarak kalmıştır. 

On İki Adalar Hangi Savaşta Kaybedildi? 

Yüzyıllarca Osmanlı Devleti’nin dünyaya hüküm sürdüğü ve bu yıllarda birçok toprağa sahip olduğu dönemlerde on iki adalar da Osmanlı devleti hakimiyetindeydi. Fakat 19 yüz yılın ortalarında artık Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmiş ve birçok toprak kaybetmiştir. Bu topraklardan biri de on iki adalardır. On iki adaların Osmanlı devleti hakimiyetinden çıkması İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi ile başlamıştır.

İtalya’nın Trablusgarp işgalinde Türkleri yenemeyeceğini anlayınca on iki adaları işgal ederek Türkleri barışa zorlamış ve anlaşma imzalatmak durumunda bırakmıştır.

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı‘ndan çekilerek İtalya ile Uşi antlaşmasını imzaladı. Aynı dönemde Balkan savaşları da başlayınca Osmanlı Devleti anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Uşi anlaşması ile Osmanlı devleti Afrika kıtasındaki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı da kaybetmiş ve on iki adaları 10 yıl süre ile İtalya’ya bırakmıştır. 

On iki Adalar Yunanlılara Ne Zaman ve Hangi Anlaşma İle Bırakıldı? 

Trablusgarp savaşından sonra Uşi anlaşması ile süreli olarak İtalya’ya verilen on iki adalar, henüz on yıl olmadan Birinci Dünya Savaşı çıkması ile anlaşma feshedilerek İtalya hakimiyetinde kaldı. Bu süreçte ikiye bölünen dünya, itilaf devletleri ve ittifak devletleri diye ayrılmıştır.

İtalya’nın da itilaf devletleri grubunda yer alması ile Osmanlı Devleti’ne on iki adaları geri vermeyerek, ikinci dünya savaşına kadar adalar İtalya’da kalmıştı. Fakat yapılan İkinci Dünya Savaşını İtalya kaybetti. İkinci Dünya Savaşının sonunda 1947 yılında yapılan Paris Barış konferansında on iki adalar İtalya’dan alınarak Yunanlılara bırakılmıştır. 

Paylaş:

İlginizi Çekebilir: